• Tiger Trade Mjalta
  • Tiger Trade

Përbërësit

- 94% Mjalt i pastër
- Ginseng(Panax Ginseng) 3%
- Qumësht blete 3%

King's Honey

- 100% natyral
- 100% për burra
- Pa recetë mjekësore
- Forcon libidon
- Mjaltë efektive
- Inkurajon dhe forcon fuqinë
  seksuale të meshkujve
- Kontribon në rritjen e kënaqësisë
  dhe lumturisë seksuale